Articles dels membres

Òscar Alegret i Teijeiro
Jordi Badia i Pujol

David Casellas i Gispert
 Jaume Corbera Pou
Josep Ferrer i Ferrer
Montserrat Forcadell
Juli Moll
Ramon Torrents
  • S'acosta Nadal (divagació d'hivern). Ramon Torrents (Article publicat originalment a la intranet de la Diputació de Barcelona el desembre de l’any 2000 i el desembre de 2018 parcialment revisat)

Els textos publicats reflecteixen les idees dels autors i el Cercle Vallcorba no se'n fa responsable.