Casellas, David, Anàlisi ...nal de tercera persona 02