Què diu Marquet sobre...

Aquesta és una selecció d'articles de Lluís Marquet i Ferigle (1937-2011); alguns són extrets de l'obra Novetat i Llenguatge, la qual consta de tres volums publicats per l'editorial Barcino dins la Col·lecció Popular (núm. 233, 235 i 238.) Lluís Marquet va ser membre del Cercle Vallcorba i un lingüista especialitzat en terminologia científica i tècnica.

Els tres volums complets i un de quart d'inèdit es poden consultar a la pàgina web de l'IEC: http://cit.iec.cat/obresx.asp?obra=NOV

Segona sèrie Tercera sèrie Quarta sèrie