Frases destacades

Hi apleguem les frases que destaquem a la portada, que renovem periòdicament

«Tots els valencians estem moralment obligats a contribuir a l'ús, el conreu, el respecte i la difusió del valencià, el nostre català».

Enric Valor

«Tots els catalans tenim la gran responsabilitat i obligació de salvar la nostra llengua. Ja sabem que no es pot demanar que tothom sigui un heroi, però una mica heroi sí.»

Antoni M. Badia i Margarit.

«Els qui fan veure que totes les llengües fan la mateixa funció, acostumen a tenir poc interès —més enllà d’una recança històrica o romàntica— en la preservació de la varietat lingüística. En canvi, els qui defensem que la llengua no és un mer instrument de comunicació entre humans sinó també expressió d’humanitat, fem una defensa decidida de la linguodiversitat, tal com la fem de la biodiversitat.»

Josep Maria Terricabres, Raons i tòpics, p. 158

«Aquí, en canvi, ens trobem amb un castellà que fa trenta anys que viu a Catalunya i que ens fa l’ofrena de no voler comprendre la nostra llengua, i nosaltres, servilment, fent gala d’un "provincianisme perfecte", li parlem en castellà.»

Pompeu Fabra, 1930 (conferència «La llengua catalana, llengua nacional»). [OC. 9, 358]

«Per a exterminar un poble no cal pas matar-ne cada un dels membres; n'hi ha prou de destruir-ne la capacitat d'autoestima; n'hi ha prou de fer que la comunitat que el constitueix s'arribi a convèncer que la seva cultura és inútil.»

Johnny Depp, actor de cinema i músic nord-americà, descendent d'indis.

«El català s’ha anat acostant al castellà, i s’hi ha identificat de tal manera que quasi pot dir-se que els catalans, parlant i escrivint en català, parlem i escrivim en castellà.» Pompeu Fabra, 1901 (conferència «El català, dialecte»). [OC, 9, 327]

«Cal canviar molt els hàbits ancestrals heretats com a poble sotmès; el model que intenten inculcar-nos com una obligació de pobles bilingües.» Ferran Zurriaga (parlament a la XVI Nit d'Escola Valenciana, 17-11-2018).

«Quan una llengua viu supeditada a una altra, en lloc de recórrer a la derivació i a la composició, prefereix de prendre tots fets els noms que aquelles coses [noves]han rebut en la llengua dominadora.» Pompeu Fabra, 1924.

«Si no posàvem aturador a la influència pertorbadora de l'espanyol, el nostre llenguatge literari esdevindria en certa manera un dialecte d'aquesta llengua.» Pompeu Fabra, 1924.

«Les llengües tenen un esperit, un geni, que en condiciona la morfologia i la sintaxi. Si podem tornar a la construcció correcta i autèntica, apareixerà l'esperit de la llengua.»

Pompeu Fabra, 1920 (reportat per Josep Pla).

«Tots sabem el que la llengua literària deu a Verdaguer, que sabé aportar-hi un gran cabal de mots desconeguts del parlar ciutadà; recordem també l’aportació dels escriptors mallorquins i gironins.»

Pompeu Fabra (1924).

«L'ideal que perseguim no és la resurrecció d'una llengua medieval, sinó formar la llengua moderna que fóra sortida de la nostra llengua antiga sense els llargs segles de decadència literària i de supeditació a una llengua forastera.»

Pompeu Fabra (1918).

«Ens dol que la premsa diària, que tant de bé podria fer per aquesta difusió del bon català, contribueixi més aviat a la perpetuació i àdhuc a la introducció d'una munió de grafies, formes, paraules i construccions defectuoses».

Pompeu Fabra, Converses filològiques (5-VIII-1924).

«Si la meva llengua fa trontollar els fonaments del teu estat, significa que has construït el teu estat sobre la meva terra».

Musa Anter, escriptor i activista kurd.