Articles dels membres

Òscar Alegret i Teijeiro

Jordi Badia i Pujol

David Casellas i Gispert

Jaume Corbera Pou

Josep Ferrer i Ferrer

Montserrat Forcadell

Juli Moll

Ramon Torrents

Els textos publicats reflecteixen les idees dels autors i el Cercle Vallcorba no se'n fa responsable.

.