Anàlisi GEIEC 2

Anàlisi DIEC 2 Combinacions de pronoms