S'acosta Nadal (divagació d'hivern)

Ramon Torrents

Indiferent i al marge de la política i altres neguits, arriba un moment de l'any, quan la tardor comença de perdre l'or de les seves coloracions variables, quan, complert el seu cicle, les castanyes i els panellets han passat avall i l'abric ja agraeix la companyia d’un mocador de coll, que trobeu algú que diu:

—S'acosta Nadal!

La sola pronunciació d'aquesta frase també produeix sovint una resposta més o menys habitual:

—És molt català, això de «S'acosta Nadal». Català del bo!

Si l'afirmació anterior és certa, on és, doncs, el secret d'aquesta simple frase? Què s'hi amaga? De fet, composta com és d'un verb i un nom, no sembla poder contenir gaire misteri.

En primer lloc, hi veiem un ús tan correcte i genuí com normal del verb acostar, que en el Diccionari castellà - català (Enciclopèdia Catalana - Diputació de Barcelona, 1985-1989) ocupa el primer lloc en la llista d'equivalents del castellà "acercar":

acercar: acostar, atansar, apropar, aproximar

Allò que fa que acostar ens soni tan català és probablement que aquest verb no té directament res a veure amb el seu equivalent castellà acercar, format sobre l'adverbi cerca (català prop), ni tampoc amb el francès approcher, per parlar només de les llengües més pròximes. Es tracta, doncs, d'una forma genuïnament catalana.

D'una altra banda, tot i pertànyer al parlar de cada dia, acostar es veu avui notòriament desplaçat per un altre verb, apropar, de tradició i arrelament molt més curt i, com veurem, això també reforça el fort caràcter de acostar.

Sobre apropar, sinònim de acostar, el primer testimoni documental és decididament més modern (1889) que el de acostar (1250). Afegim-hi que apropar era territorialment exclusiu de la Cerdanya i petites zones contigües.

L'èxit de apropar en oposició al clàssic acostar es pot explicar probablement a partir dels dos fets següents:

  1. Apropar respon, com el castellà acercar, a un mecanisme de derivació que acostar no ha produït. En efecte, així com acercar deriva de cerca, també apropar és format a partir de prop. De la mateixa manera, sobre prop s'ha generat proper; com, en castellà, de cerca ha derivat cercano. Per ara, en català aquesta cadena no ha anat oficialment més endavant i s’ha reduït a proper, si bé podem donar testimoni verídic d'haver sentit o llegit les formes *propà i *propania, la primera en concurrència amb proper (seguint el model de derivació de cercano), i la segona en un calc indiscutible de cercanía.

Al costat dels fets anteriors observem que els diccionaris són unànimes a definir apropar amb un simple acostar, i proper, amb pròxim. A part això, cap dels diccionaris de més ús no inclou l'adverbi de temps properament –creació avui relativament usual–, no pas perquè sigui mal format, sinó per manca de tradició.

  1. El segon factor que pot explicar l'expansió de apropar és l’atractiu de la innovació, de la novetat: com que apropar no constituïa un element del vocabulari tradicional, apropar sembla haver estat objecte de predilecció a causa de ser un mot innovador i, per tant, de més impacte. Però gosem assegurar que això no el fa millor que acostar.

Fetes aquestes observacions sobre acostar, fixem-nos en l'altre element de la frase: el nom Nadal.

Quan diem «S'acosta Nadal», observem que per a introduir aquest nom no necessitem pas l'article determinat: la frase amb què començàvem i que era objecte d'admiració no deia, en efecte «S'acosta el Nadal». Amb valor adverbial, certs noms dels que designen les grans diades de l'any funcionen sovint sense l'auxili d'aquest element. Així diem «Corpus sempre s'escau en dijous», «Aquest any Nadal s’escau en dimarts», «Vindran per Pasqua» (i no pas: «el Corpus», «el Nadal», «per la Pasqua»).

Nadal, encara, és un dels mots que el castellà sol pluralitzar per a referir-se a un de sol («Le deseamos unas felices Navidades»), allà on el català, no tan magnànim a crear plurals inexpressius, no coneix aquest ús del plural i en té prou de dir «Us desitgem un bon Nadal».

Un bon Nadal i un feliç any nou és el que desitgem a tothom qui hagi tingut la bona voluntat d'arribar fins aquí.

Article publicat originalment a la intranet de la Diputació de Barcelona el desembre de l’any 2000 i ara (desembre 2018) parcialment revisat.

.Refranyer de Nadal

  1. A Nadal al foc, i a Pasqua al joc.

  2. A Nadal, l'all al bancal.

  3. A Nadal, neules.

  4. A qui pessebre fa, no li manca pa.

  5. Abans de Nadal capa no cal.

  6. Amoretes pel gener, per Pasqua muller i per Nadal bolquer.

  7. Ara ve Nadal, el temps es refresca, matarem el gall i torrarem la cresta.

  8. Ara ve Nadal, matarem el gall, i a la tia Pepa li’n darem un tall.

  9. Ara ve Nadal, menjarem torrons, i amb una guitarra cantarem cançons.

  10. Ara ve Nadal, posarem el porc en sal, la truja a la pastera i farem xera, xera.

  11. Bocs amb davantal, cabrits per Nadal.

  12. Boires per Nadal, migjorn o mestral.

  13. Boires per Nadal no fan bé ni mal.

  14. Bon dia i bon any que Déu nos do, per Nadal bona porcella i per Pasqua un bon moltó.

  15. Bona casa i bona brasa, bona brasa i bon tió, i bon Nadal que Déu ens dó.

  16. Bona sort per Sant Joan, desventura per Nadal.

  17. Cada cosa a són temps, naps i cols a l'advent.

  18. Cada dia no és Nadal.

  19. Calors de Nadal són frescors per Pasqua.

  20. Carnestoltes quinze voltes i Nadal fos cada mes, que cada dia fos Pasqua i Quaresma mai vingués.

  21. De Nadal a Carnaval, set setmanes, tant se val.

  22. De Nadal a Carnaval, set setmanes per igual.

  23. De Nadal a Carnestoltes, set setmanes desimboltes.

  24. De Nadal a Sant Joan, va mig any.

  25. De Nadal a Sant Julià, tretze dies hi ha.

  26. De Nadal i de Sant Joan, només n’hi ha un cada any.

  27. De Sant Joan a Nadal mig any cabal.

  28. De Sant Tomàs a Sant Anton temps de Nadal som.

  29. Demà de Nadal, arròs de catedral.

  30. El bon menestral, conill per Sant Joan i pollastre per Nadal.

  31. El conill per Sant Joan, la perdiu per Nadal.

  32. El dia no creixerà fins que Jesús naixerà.

  33. El fred de Nadal tot l'any va mal.

  34. El forn, per Nadal, no para un instant.

  35. El mes de Nadal, o al llit o al fumeral.

  36. El ral guanyat per Sant Joan és ral i mig per Nadal si hom sap guardà'l.

  37. El vent de Nadal dura tot l'any.

  38. El vi de Nadal, ni emborratxa ni fa mal.

  39. Els alls per Nadal, ni sembrats ni per sembrar.

  40. Els freds de Nadal dominen l'any.

  41. Els formatges de Nadal són els millors de l'any.

  42. Els mànecs d'eina tallats en lluna de Nadal fan millor feina.

  43. Els trons de Nadal no fan ni bé ni mal.

  44. Entre Nadal i Reis creix el dia un peu de rei.

  45. Entre Nadal i Reis el fred correrà.

  46. Es crema més llenya per Nadal que en tota la resta de l'any.

  47. És dia de Nadal, salsa, gallina o gall farcit, tant si és pobre com si és ric, per aquell dia mai no falta.

  48. Fangada abans de Nadal, per mitja femada val.

  49. Fes sabates, sabater, que Nadal ja ve.

  50. Fins al dia de Nadal no és hivern formal.

  51. Fins per Nadal el dia ni creix ni neix.

  52. Fred per Nadal i calor per Sant Joan, salut per tot l'any.

  53. L'Advent és el temps del vent.

  54. L'Advent, temps de vent, i Nadal, temps hivernal.

  55. La fornada de Nadal se n'emporta mig costal.

  56. La jornada de Nadal s'emporta mig costal.

  57. La missa de Nadal, per tot l'any val.

  58. La neu d'Advent, gela les dents.

  59. La neu d'Advent gela molt fàcilment.

  60. La neu de Nadal de femada val.

  61. La neu del mes d'advent gela les dents.

  62. La nit de Nadal, la festa dels estels, i la festa major del cel.

  63. La nit de Nadal la més clara de l'any.

  64. La nit de Nadal la més estelada de l'any.

  65. La nit de Nadal la més llarga de l'any.

  66. La neu de Nadal, de femada val.

  67. La pluja abans de Nadal, per mitja pedregada val.

  68. La punta de l'arada en lluna de Nadal vol ser tallada.

  69. Massa pluja per Nadal aplana l'herba i al bestiar fa mal.

  70. Molta pluja per Nadal, mitja pedregada val.

  71. Nadal al sol, per Pasqua al foc.

  72. Nadal amb gelada duu bona anyada.

  73. Nadal amb lluna any de fortuna.

  74. Nadal amb lluna anyada segura.

  75. Nadal amb lluna clara, bona sembrada.

  76. Nadal amb lluna lluent, al foc posa més sarment.

  77. Nadal amb lluna plena el bon temps mena.

  78. Nadal de sol, Pasqua de fred.

  79. Nadal duu l'hivern dins d'una panera; si no el duu al davant el porta al darrere.

  80. Nadal eixut, l'herba put.

  81. Nadal eixut, temps perdut; se'n ressent la tina i se'n ressent el cup.

  82. Nadal en dijous, any de molt ous.

  83. Nadal en dijous, cada gallina mena cent polls.

  84. Nadal en dijous, crema l'arada i ven els bous.

  85. Nadal en dijous, ocells a grans vols.

  86. Nadal en dijous, penja l'arada i ven els bous.

  87. Nadal en dijous, ven la capa i compra bous.

  88. Nadal en dilluns, any de difunts.

  89. Nadal en dilluns, badalls a munts.

  90. Nadal en dilluns, festes a munts.

  91. Nadal en dimarts, dolent pels sembrats.

  92. Nadal en dimarts, festes a grapats.

  93. Nadal en dimarts, pa i vi de totes parts.

  94. Nadal en diumenge, totes les festes es menja.

  95. Nadal en divendres, crema fins les cendres.

  96. Nadal en divendres, sembra fins les cendres.

  97. Nadal en divendres un cop passat, ven els bous i compra blat.

  98. Nadal en lluna plena, anyada plena.

  99. Nadal endavant, fred i fam.

  100. Nadal humit fa el pagès ric.

  101. Nadal nevat anyada de blat.

  102. Nadal nevat estiu regalat.

  103. Nadal nevat maig regalat.

  104. Nadal nevat primavera regalada.

  105. Nadal never blat al graner.

  106. Nadal passat, Cap d'Any aviat.

  107. Nadal passat, sabater prou fer calçat.

  108. Nadal passat, ven-te la llana i queda't el drap.

  109. Nadal sense lluna, mala fortuna.

  110. Nadal sense lluna, ramader de cent ovelles torna amb una.

  111. Nadal sense torrons i sense Betlem no és Nadal.

  112. Neus per Nadal, salut per tot l'any.

  113. Neus per Nadal, ventura per tot l'any.

  114. Nevada abans de Nadal, per mitja femada val.

  115. Ni Nadal sense nevada, ni Quaresma sense pluja, ni Carnestoltes sense lluna.

  116. Nit de Nadal obscura, sembra en terra dura.

  117. No és nat ni naixerà qui gregalades per Nadal veurà.

  118. Pasqua i Nadal, s'esperen amb alegria i passen com altre dia.

  119. Pasqua sense ous, com Nadal sense torrons.

  120. Pasqua sense truitada, com Nadal sense torronada.

  121. Passat Nadal, sastre, deixa el teu didal.

  122. Passat Nadal, surten els mals.

  123. Pels volts de Nadal fa l'hivern natural.

  124. Per l'Advent, naps i cols a trencadents.

  125. Per l'Advent posa't al sol i guarda't del vent.

  126. Per Nadal, a casa i prop de la brasa.

  127. Per Nadal al sol, per Pasqua a l'ombra.

  128. Per Nadal, cada ovella al seu corral.

  129. Per Nadal, cada perdiu al seu niu.

  130. Per Nadal, cadascú al seu hostal.

  131. Per Nadal, capons, neules i torrons.

  132. Per Nadal, carn i fustes fora del mar.

  133. Per Nadal, creix el dia un pas de gall.

  134. Per Nadal el bon pastor va a adorar amb el seu moltó.

  135. Per Nadal, el dia més curt de l'any.

  136. Per Nadal el dia s'estira un pam.

  137. Per Nadal el dia s'estira un pam, ja ho troba el traginer en el caminar i la vella en el filar.

  138. Per Nadal, el fred cordial.

  139. Per Nadal, el llop no fa cap mal.

  140. Per Nadal, el porc en sal, la gallina a la pastera i el capó dins del cassó.

  141. Per Nadal, els sastres fan tres jornals.

  142. Per Nadal, fred com cal.

  143. Per Nadal i per Any Nou muda d'amo i muda el sou.

  144. Per Nadal i per Cap d'Any, cadascú amb el seu company.

  145. Per Nadal i Sant Esteve, cadascú a casa seva.

  146. Per Nadal i Sant Tomàs comença l'hivernàs.

  147. Per Nadal, maduren les nespres.

  148. Per Nadal, mariners fora la mar.

  149. Per Nadal moquina i neu per veïna.

  150. Per Nadal, muda el jornal.

  151. Per Nadal, posarem el porc en sal.

  152. Per Nadal, prop del nial.

  153. Per Nadal, qui res no estrena res no val.

  154. Per Nadal, ric i pobre menja gall.

  155. Per Nadal, sang de porc al rieral.

  156. Per Nadal, ton porc mataràs, estigui magre o estigui gras.

  157. Per Nadal, un pas de pardal.

  158. Per Pasqua, carn de corder; i per Nadal, de galliner.

  159. Per replantar i empeltar l'ametller, la lluna de Nadal va bé.

  160. Per Sant Esteve, un pas de llebre.

  161. Per Sant Martí, la neu al pi; per Sant Andreu la neu al peu, i per Nadal fins dalt del fumeral.

  162. Pessebre fas, pa menjaràs.

  163. Pluges pel setembre i neus per Nadal és temps natural.

  164. Pluja abans de Nadal, per mitja pedregada val.

  165. Quan Nadal cau en dijous el pagès sembra pels ocells; per molt gra que sembri no n'hi ha prou per a ells.

  166. Quan Nadal cau en diumenge, qui no compra pa no en menja.

  167. Quan Nadal entra nedant la vinada és abundant.

  168. Quan Nadal és en diumenge, fred i neu pertot en penja.

  169. Quan Nadal fa clic-clac, poques garbes i molt gra, i quan Nadal fa xic-xac, moltes garbes i poc gra.

  170. Quan Nadal tomba en diumenge, l'hivern menja.

  171. Quan neva per Nadal el pagès guanya son cabal.

  172. Qui no celebra el Nadal, és home de tant se val.

  173. Qui no celebra el Nadal, poc val.

  174. Qui no sembra per Sant Mateu, sembra pel mes d'advent.

  175. Qui per Nadal res no estrena, res no val.

  176. Qui riu per Sant Joan, plora per Nadal.

  177. Sant Blai passat, Nadal acabat.

  178. Sempre donen els torrons a qui no té dents.

  179. Si l'advent és mullat, poca anyada de blat.

  180. Si Nadal cau en divendres i és any de traspàs, no te'n fiïs pas.

  181. Si no fa fred per Nadal, tot l'any va mal.

  182. Si no plou per Nadal, tots els sembrats van mal.

  183. Si per Nadal fa estiu, la Pasqua vora el caliu.

  184. Si per Nadal fa lluna blanca, posa al llit una altra manta.

  185. Si per Nadal fred no en fa, per Pasqua bé en farà.

  186. Si plou per Nadal, plou per Setmana Santa i per Carnaval.

  187. Si vols all coent, planta'l per l'advent; si el vols bo i fi sembra'l per Sant Martí.

  188. Si vols passar un bon Nadal, tinguis un gros porc en sal.

  189. Torrons del Collell, més bons que la mel.

  190. Un Nadal no fa mal.

  191. Xai nascut per Nadal només fa nosa al corral.

  192. De Santa Caterina a Nadal, un mes no hi val. (Santa Caterina d'Antioquia, 25 de novembre.)

  193. Per santa Llúcia el dia avança d'un pas de puça, per Nadal d'un pas de pardal, per Reis és boig qui no hi coneix

  194. Santa Llúcia, a la Bisbal, dotze dies per Nadal.

  195. Per Santa Llúcia, un pas de puça.

  196. Fins a Nadal, capa no en cal; i de Nadal enllà, falta no en fa.

  197. Per Nadal, fred com cal.